Categories
Uncategorized

GEEN asbest residu in straalgrit

Buijsse International bevestigt via deze weg dat er geen asbestgecontamineerd grit in omloop is, noch op werven, noch in de verschillende fabrieken van de groep. Het grit dat de laatste week in het nieuws komt is een aluminium silicaat (smeltslak) waarin sporen van chrysotiel zouden zijn gevonden. Dit type straalmiddel behoorde nooit tot ons gamma straalmiddelen. Bijgevolg is er geen interferentie te verwachten naar levertermijnen van uw projecten. Wij staan klaar om u te helpen met uitdagingen die u op een ander niet voor elkaar krijgt..