Industriële dakrenovatie van A tot Z, de extra service van de Buijsse Groep anno 2020
Buijsse Construct is actief in onderhoud en renovatie van industriële platte daken, lichtstraten en gevelbekleding alsook in asbestverwijdering van industriële-en overheidsgebouwen. Het bedrijf vormt deel van de Buijsse International Groep, marktleider in de preservering van industrieel vastgoed.
Werken Weverslaan/Spinnerslaan
Om de staat van de weg ter hoogte van het kruispunt Weverslaan/Spinnerslaan te optimaliseren, worden de kasseien vervangen door beton. De werken starten op maandag 27 mei 2019 en zullen +- 3 weken duren. Omdat het kruispunt niet toegankelijk zal zijn tijdens de werken, wordt een omleiding voorzien langs de Groenstraat.
Nog grotere formaten
Sinds medio januari werd de grootste spuithall in Lokeren uitgerust met een toegangspoort van meer dan 6 meter breedte. Deze facilitering komt de offshore business erg ten goede gezien de grote omvang van de stukken die we binnen krijgen. Alle ateliers zijn uitgerust met zware hefbruggen en toegang met onze laadkarren tot 80MT vormen geen probleem.
Geen asbest residu in straalgrit
Buijsse International bevestigt via deze weg dat er geen asbestgecontamineerd grit in omloop is, noch op werven, noch in de verschillende fabrieken van de groep. Het grit dat de laatste week in het nieuws komt is een aluminium silicaat (smeltslak) waarin sporen van chrysotiel zouden zijn gevonden. Dit type straalmiddel behoorde nooit tot ons gamma straalmiddelen.
Nieuw ERP systeem garandeert kwaliteit en tevredenheid
Buijsse International besliste vorig jaar, na grondig onderzoek, om een specifiek ERP programma te laten schrijven dat rekening houdt met diverse planningen gaande van machinaal stralen tot manueel stralen en rekening houdende met de diverse vereisten volgens de gebruikte verfsystemen, gekoppeld over de verschillende sites. Tracebility staat hierbij centraal.
BTS: Buijsse Traceability System
Buijsse heeft een speciale batch laten ontwikkelen die mee door de straalmachine kan. Die kan overschilderd worden en blijft desondanks leesbare voor elke QR-code. Deze uitvinding liet toe om zowel trace-back als trace forward voor de werknemers en voor eindklanten mogelijk te maken. Geen verloren stukken meer, weten in welke montagefase ze dienen te worden gemonteerd, afwijkende voorbereidingen, rapportage etc… allemaal gekoppeld aan 1 batch!!! Vraag zeker om de voorwaarden en de mogelijkheden om jouw info ook op de etikette te werwerken!